PGMP Meeting

English

The recently founded Dutch platform for Health and Medical Psychology (‘Platform Gezondheids- en Medische Psychologie) is a platform for representatives of Dutch associations and networks for Health and Medical Psychology in the field of research, care, training and education. The goal of this platform is to stimulate collaboration and align policy, as well as profile the field of Health and Medical Psychology. In our session on 28th of January at 15.30, we will discuss possible next steps and future developments of the platform against the background of recent societal developments.

 

More information can be found on our website: pgmp.nl

Nederlands

Het recent opgerichte Nederlandse Platform Gezondheids- en Medische Psychologie is een platform voor vertegenwoordigers van Nederlandse verenigingen en netwerken voor Gezondheids- en Medische Psychologie op het gebied van onderzoek, zorg, opleiding en onderwijs. Het doel van dit platform is om samenwerking te stimuleren en beleid op elkaar af te stemmen, maar ook om het vakgebied Gezondheid en Medische Psychologie te profileren. In onze sessie op 28 januari om 15.30 uur zullen we mogelijke volgende stappen en toekomstige ontwikkelingen van het platform bespreken tegen de achtergrond van recente maatschappelijke ontwikkelingen.


Meer informatie is te vinden op onze website: pgmp.nl

Scroll to Top